Ovakva se glazba lako uklapa u koncept kontemplativne molitve. Ona nije nametljiva, već daje slušatelju prostora za njegovo gibanje, a dvije melodijske linije predstavljaju molitelja i glas koji na tu molitvu odgovara.

Postoje razni oblici molitve: razmatranje (meditacija) nad biblijskim tekstom, krunica ili neka druga pobožnost, molitva pred slikom (npr. ikonom). Poznata je i tzv. Isusova ili molitva srca gdje se jedan redak (npr. „Isuse Kriste, Sine Boga živoga, smiluj se meni grešniku“) ponavlja u ritmu disanja. Kontemplacija je pak vrsta molitve koja prije svega poziva na šutnju. Međutim, može li se u kontemplaciju uroniti i uz pomoć glazbe? Ako da, kakva ta glazba treba biti?

Sveti minimalizam

U drugoj polovici XX. st. više je skladatelja počelo stvarati glazbu koja zvuči podosta jednostavno i bez naglašenoga, preizraženoga ritma. Uz imena kao što su John Tavener i Henryk Górecki tu je svoje mjesto našao i Arvo Pärt, Rođen 1935. u Estoniji, studirao u Tallinnu, već zarana prepoznat kao nadareni stvaratelj, 1968. godine piše svoj Credo – neobičnu, kaotičnu, moderno komponiranu skladbu, čija izvedba nailazi na oduševljenje i pohvale, ali i na protivljenja (prije svega ondašnje vlasti). To razdoblje njegova života postaje komplicirano i mučno – Pärt prolazi kroz višestruke krize, a među njima nalazi se i ona stvaralačka. Zajedno sa svojom ženom i djecom odlazi prvo u Beč, a zatim i u Berlin gdje nastavlja svoje djelovanje. Zapravo, najprije skoro deset godina ne stvara glazbu kakvu bi želio da može pisati. U tom periodu intenzivno proučava staru glazbu, kao i gregorijansko pjevanje. Na koncu, nakon tog podužeg razdoblja učenja, proučavanja i vježbanja (ormari puni ispunjenih kajdanki raznih pokušajâ), Pärt iznalazi svoj vlastiti stil, koji naziva tintinnabuli.

Tintinnabuli

Riječ želi uputiti na zvono, tj. na način komponiranja koji će imati zvonolike karakteristike – jednostavne, dijatonske melodijske linije, zatim tzv. trijade tonovâ koji nastaju oko osnovnog tona kojeg dobivamo jednom kada u zvono udarimo. Taj njegov novoiznjedreni stil jednaku težinu daje tonovima i pauzama, tj. kako je u jednom razgovoru s kompozitorom izrekla poznata islandska pjevačica Björk, Pärtova glazba nije napadna, ne nameće se, već daje slušatelju prostor u kojem se može gibati, pače se tamo i nastaniti i ondje živjeti. Ta glazba često poznaje dvije jednostavne melodijske linije – jednu višu, koja se giba (lebdi) slobodno, te drugu, nižu, koja nije slobodna, već se prema toj višoj odnosi po preciznim pravilima. U konačnici te dvije jednostavne, svaka za sebe uzete neutralne melodije, stvaraju lijepo i jednostavno zajedništvo, a jedna prema drugoj odnose se kao pitanje (viša) i odgovor (niža linija).

Bell, Church, Monastery, Religion, Orthodox

Iako Pärtova glazba takoreći nema puno tonova (kada se čita notni tekst ono što je napisano jest često vrlo mali broj notâ), oni imaju izrazitu težinu i slojevitost. Ovdje Pärt za objašnjenje rado pripovijeda jednu anegdotu: naime, sedamdesetih godina, dok se nalazio u prijelaznom (kriznom) razdoblju, jednoga dana čekao je autobus na stanici. Ondje je ugledao uličnog čistača, te ga vrlo direktno upitao: „Što biste Vi rekli, kako bi skladatelj trebao pisati svoju glazbu?“ Ovaj ga je pogledao i uzvratio: „O, kako bi to bilo? Pa, vjerojatno bi trebao zavoljeti svaki pojedini ton!“ Ovaj odgovor duboko se urezao u Pärta, a što god mi mislili o toj anegdoti, to da je Pärt zavolio svaki od tog malog broja tonova što ih je u svojim skladbama napisao kao da se osjeti u maloprije navedenim njihovim težinama i slojevitostima. Kada se uzme u obzir sve do sada rečeno, može se dobiti dojam da će takva glazba biti nerazumljiva i nepronična. Pa ipak, ono što do slušateljevih ušiju dopire jest kompozicija upadljive jednostavnosti, ujednačenoga (gotovo nepostojećega) ritma, te čistih harmonija. Tu jednostavnost Pärt postiže uz istodobno davanje velike važnosti sâmome tekstu skladbe: svaki slog odgovara jednome tonu, a tonski niz voli Pärt završiti na tonici (na osnovnome tonu).

Kontemplacija u akciji

Pitamo se: što od svega do sada navedenog uopće ima veze s naslovom – kontemplativna glazba u akciji? Možda ovo: takva glazba (čiste harmonije, jednostavne melodijske linije, mali broj tonova, jednolični ritam, usklađenost teksta s melodijom po principu jedan slog – jedan ton) lako se uklapa u koncept kontemplativne molitve. Ona nije nametljiva, već daje slušatelju prostora za njegovo gibanje, a dvije melodijske linije mogle bi predstavljati molitelja (viša) i glas koji na tu molitvu odgovara (niža linija). Björk navedeni fenomen opisuje riječima pitanje-odgovor, dok Pärt kaže kako isto on voli vidjeti kao njegove grijehe i oproštenje istih.

A akcija? Nakon svoje prve faze stvaralaštva, Pärt se na neki način povlači – u učenje, istraživanje, vježbanje, neke vrsti kontempliranje. Desetak godina kasnije on stvara novu vrst glazbe. Ta glazba vjerujem poziva i slušatelja na neku vrst povlačenja, razmatranja, kontemplacije, ali i na akciju. Evo i nekoliko primjera:

Estonski skladatelj stvara angažiranu glazbu – 2004. g. njegov Da pacem, Domine nastaje u spomen na žrtve terorističkog napada u Španjolskoj.

U svojoj interpretaciji Ps 130 (De Profundis) dolazi do izražaja njegovo pridavanje važnosti tekstu: skladba u kojoj glazba, napredujući jednoličnim ritmom, uz pratnju udaraljki i orgulja polagano raste u svojem intenzitetu, kulminira na riječi misericordia – milosrđe, dajući mu najveću težinu u cijeloj skladbi.

Für Alina, prvokomponirano (1976.) djelo u tintinnabuli stilu, poznaje dvije otprije opisane melodijske linije: jednu koja predstavlja moliteljevo gibanje (viša) i drugu koja predstavlja odgovor na molitvu (niža linija), ili kako to Pärt nevino kaže, pratnju anđela čuvara – skromnu, ali postojanu prisutnost.

Naposljetku, glazbena izražajnost teksta, a koja može kontemplaciju potaknuti na akciju, po mom mišljenju posebno lijepo dolazi do izražaja u pjesmi The Deer’s Cry. Naime, tekst pjesme zapravo je isječak (predzadnja kitica) molitve za zaštitu koja je, iako tradicionalno pripisana sv. Patriku (5. st.), vrlo vjerojatno kasnijeg nastanka (8. st.). U toj molitvi, prva i zadnja strofa daju okvir pjesmi – pravovjerno ispovijedanje trojstvene vjere. Cijela pjesma molba je za zaštitu, a protiv raznih opasnosti. Predzadnja kitica, moli za Kristovu zaštitu i prisutnost. Ona izriče molbu da Krist bude prisutan posvuda oko osobe (iznad, ispod molitelja, lijevo i desno od njega, onda kada on ustane, sjedne ili legne, i sl.). I ovdje se tajna krije u važnosti sprege tekst-melodija: pjesma napreduje jednoličnim tempom, uz izmjenu muških i ženskih glasova, uz duge i „čujne“ pauze, te konačno kulminira u stihu ”Christ in the heart of every man who thinks of me” – u molbi dakle, da se zadobije milost prepoznati Krista u svakome čovjeku!

Nije li to lijepa molba i doista dobra nakana jedne kršćanske molitve?